Strata operacyjna wyniosła 7,99 mln zł wobec 1,63 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,92 mln zł w 2013 r. wobec 94,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2013 r. wyniosła 12,05 mln zł wobec 37,30 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wikana to deweloper mieszkaniowy działający na rynkach miast południowo-wschodniej Polski. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie. Jest także obecna na rynku energii odnawialnej, operując od 2012 r. biogazownią pod Lublinem.