Prognoza zysku EBIT wzrosła do 24,0 mln zł z 18,4 mln zł, a zysku EBITDA - do 30,3 mln zł z 24,7 mln zł, podano w komunikacie.

"Powodem podwyższenia prognozy finansowej na 2014 rok jest osiągnięcie dodatkowych zysków w transakcjach na rynku hurtowym gazu ziemnego w efekcie wystąpienia korzystnych okazji transakcyjnych. W związku z początkową fazą rozwoju tego rynku, transakcje te oraz osiągane w ich wyniku zyski mogą mieć charakter niepowtarzalny i w przyszłości mogą nie wystąpić" - czytamy w komunikacie.

Przychody Grupy Duon w 2013 r. wzrosły o 56% do 393 mln zł, zysk EBITDA wzrósł o 54% do 21 mln zł, a zysk netto (ogółem) - o 71% do 10,7 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w 2013 r. 10,32 mln zł wobec 6,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Duon składa się ze spółki Grupa Duon S.A. i jej spółek zależnych. Grupa zajmuje się dystrybucją i obrotem paliwami gazowymi, w tym LNG, a także obrotem energią elektryczną.