PCC Exol planuje zwołanie nadzwyczajnego walnego, które będzie decydować o refinasowaniu zadłużenia - m.in. na częściową spłatę pożyczki właścicielskiej z PCC SE, poinformowała spółka.

"Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na zawarcie następujących transakcji z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.: 1. zawarcie umów kredytowych do kwoty 102 200 000 zł w celu zrefinansowania zadłużeń kredytowych zaciągniętych w Banku PKO BP S.A., 2. zaciągnięcie nowego zobowiązania kredytowego w wysokości 40 000 000 zł celem częściowej spłat pożyczki właścicielskiej z PCC SE" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym zarząd spółki podejmie kroki zmierzające do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, niezbędnego do sfinalizowania powyższych działań, podano także.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

>>> Czytaj też: Zysk netto PCC Exol wzrósł do 9,11 mln zł w 2013 r.