Strata operacyjna wyniosła 4,95 mln zł wobec 2,42 mln zł straty rok wcześniej. "Wypracowana EBITDA w I półroczu 2014 r. wyniosła -1.761 tys. zł w porównaniu do -261 tys. zł w analogicznym okresie 2013 r." - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 155,71 mln zł w I poł. 2014 r. wobec 97,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2014 r. wyniosła 1,07 mln zł wobec 2,69 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wynik pierwszego półrocza 2014 roku wpłynęła sytuacja polityczno-ekonomiczna na Ukrainie. Niski kurs hrywny przyczynił się do powstania ujemnych różnic kursowych w kwocie 1.233 tys. zł. Dodatkowo wzrostowi uległa stawka podatku akcyzy na wyroby tytoniowe oraz alkoholowe, co z kolei spowodowało ograniczenie zakupów przez klientów. Mimo niesprzyjających warunków opisanych wyżej, pierwsze półrocze 2014 r. w zakresie osiągniętych wyników finansowych należy zaliczyć do udanych. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 155 mln zł, czyli o 59,1% wyższe niż w porównywalnym okresie półrocznym w roku 2013 r." - czytamy dalej w sprawozdaniu zarządu.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Baltona jest sprzedaż towarów w sklepach wolnocłowych oraz ogólnodostępnych. Dodatkowo grupa zajmuje się zaopatrywaniem statków zawijających do polskich portów oraz wykonuje usługi marketingowe dla swoich dostawców. Grupa jest liderem rynku Duty Free w Polsce.