"W ramach emisji obligacji serii G 2C Partners S.A. wyemitowało 3.000 sztuk papierów dłużnych o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł każdy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone w części na zakup kolejnej kamienicy w dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, która zostanie zrewitalizowana" - czytamy w komunikacie.

Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst. Ich oprocentowanie wynosi 9,5% w skali roku, a zabezpieczone zostały wpisem hipotecznym do wysokości 150% wartości emisji.

"2C Partners S.A. rozważa obecnie również możliwość pozyskania środków na dalszy dynamiczny rozwój poprzez emisję akcji. Zarząd liczy, że dzięki temu realne stałoby się osiągnięcie minimalnego progu kapitalizacji wynoszącego 12 mln euro, które umożliwiłby przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Obecnie trwają analizy możliwego harmonogramu prac nad zmianą rynku notowań" - podano także w materiale.

W II kw. 2014 r. spółka wypracowała 6,26 mln zł zysku netto wobec 0,60 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym czasie o ponad 80% r/r i wyniosły 770 tys. zł.

"Znaczące zwiększenie przychodów pozwoliło na wypracowanie lepszych wyników z podstawowej działalności spółki, a więc z restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych. Istotnym czynnikiem poprawy wyników finansowych było także dokonanie aktualizacji wycen posiadanych nieruchomości do wartości godziwej o kwotę 8,4 mln zł" - skomentowała spółka w komunikacie.

2C Partners S.A. istnieje od 2006 roku, a podstawowa działalność spółki polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. Spółka operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. 2C Partners S.A. inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym. W 2013 r. spółka osiągnęła 420 tys. zł zysku netto oraz 3,99 mln zł przychodów.