Zysk operacyjny wyniósł 223,00 mln USD wobec 287,50 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2393,00 mln USD w r. fin. 2013/2014 wobec 2796,00 mln USD rok wcześniej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r., wchodzi w skład indeksu największych spółek WIG30.