Strata operacyjna wyniosła 10,71 mln zł wobec 125,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 626,68 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 689,51 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 66,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 198,30 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1.971,44 mln zł w porównaniu z 2.016,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 176,16 mln zł wobec 210,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7,1% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej.