"Nabycie akcji jest warunkowane spełnieniem się łącznie następujących warunków:

a) nieskorzystania z prawa pierwszeństwa przez pozostałych akcjonariuszy,
b) uzyskania zgody zarządu Unizeto na sprzedaż akcji,
c) uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie Akcji,
d) równoczesnym zawarciu umów sprzedaży akcji z innymi akcjonariuszami w celu osiągnięcia minimum 75,01% udziału w kapitale zakładowym spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.


Podpisanie przez Asseco umów sprzedaży akcji jest uzależnione od łącznego spełnienia wszystkich warunków określonych powyżej, co oznacza, iż umowy sprzedaży akcji nie będą podpisywane jeżeli nie zostaną doręczone do Asseco właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie się tych warunków oraz gdy łączna liczba akcji, na sprzedaż których będą zawierane umowy sprzedaży na rzecz Asseco nie będzie większa niż 840 001 sztuk, podano także.

"Podpisanie przez Asseco umów sprzedaży akcji jest dodatkowo uzależnione od wyników due dilligence. W przypadku nie potwierdzenia oczekiwanego stanu prawno-ekonomicznego jako akceptowalnego dla spółki, nabycie akcji nie dojdzie do skutku" - czytamy dalej.

Unizeto Technologies S.A. jest firmą informatyczną działającą na rynku nieprzerwanie od 1965 r. W 1998 r. Spółka utworzyła pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji (CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji), świadczący usługi związane z podpisem elektronicznym. Spółka posiada klientów z sektora administracji publicznej, ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia, a także klientów biznesowych i indywidualnych.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest siódmym największym dostawcą oprogramowania w Europie.