Netia

Konsorcjum Netii (jako liderem) i GTS Poland zawarło z Pocztą Polską umowę, na mocy której blisko 5 tys. placówek operatora zostanie połączonych siecią transmisji danych, poinformował dyrektor generalny rynku klientów biznesowych w Netii Cezary Chałupa. >>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso odnotowało 12,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. (III kw. roku finansowego 2014/2015 spółki rozpoczętym 1 kwietnia 2014 r.) wobec 7,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kredyt Inkaso spodziewa się, że w całym roku finansowym 2014/2015 (który zakończy się w marcu 2015 roku) wypracuje 36 mln zł zysku netto. Spółka liczy, że marża EBIT utrzyma się na poziomie ok. 70%, jeśli uda jej się zakupić portfele wierzytelności korporacyjnych w Rumunii, poinformował prezes Paweł Szewczyk. >>>>

Reklama

Kredyt Inkaso w ciągu miesiąca poinformuje o wejściu na kolejny rynek zagraniczny w regionie. Spółka chce nabywać portfele wierzytelności korporacyjnych w Rumunii, zaś w Bułgarii i w Polsce skupić się na zakupach portfeli detalicznych, w kraju - głównie zabezpieczonych hipotecznie, poinformował prezes Paweł Szewczyk. Na zakup portfeli Kredyt Inkaso planuje wydać łącznie w roku obrotowym 2014/2015 ok. 150 mln zł. >>>>

Orange Polska

Orange Polska odnotowało 30,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 102,00 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Orange Polska oczekuje, że aukcja LTE przebiegnie "płynnie i bez zakłóceń". W 2015 roku operator zainwestuje do 450 mln zł w światłowodową sieć dostępową, poinformował prezes Orange Polska Bruno Duthoit, cytowany w komunikacie.>>>>

Unibep, Dom Development

Unibep podpisał umowę z Dom Development na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu zespołu "Apartamenty Saska nad Jeziorem etap III" przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie, podał Unibep. Wartość umowy za całość inwestycji wynosi 56,26 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest budowa budynków mieszkalnych 'E' i 'F' III etapu inwestycji (…). W 2 budynkach o wysokości od 3 do 7 kondygnacji naziemnych znajduje się 236 mieszkań, lokali usługowych brak. Mieszkańcy do dyspozycji będą mieli 209 stanowisk parkingowych w garażu podziemnym pod budynkiem" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji inwestycji : I kwartał 2015 - III kwartał 2016, podano również.

Vivid Games

Vivid Games przedstawi 16 marca zaktualizowaną strategię na najbliższe lata, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. >>>>

Benefit Systems

Benefit Systems planuje mieć łącznie 70 klubów w segmencie fitness na koniec 2016 r. wobec 47 obecnie, poinformował prezes Tomasz Józefacki.>>>>

Groclin

Groclin sprzedał jednostkę biznesową Wiring & Controls, w tym spółkę zależna Kabel-Technik-Polska (KTP), na rzecz fińskiej PKC Group PLC, podała firma. Wartość transakcji wynosi 50 mln euro. >>>>

Boruta-Zachem

Boruta-Zachem odnotował wzrost rzeczowych aktywów trwałych z 6,1 mln zł do 16 mln zł po czterech kwartałach 2014 r., w związku z realizacją inwestycji w produkcję biosurfaktantów, podczas gdy przychody operacyjne wzrosły o 5,2% r/r do 19,7 mln zł, podała spółka. >>>>

Inpro

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 39 umów w styczniu 2015 r., co daje taki sam wynik, jak w styczniu 2014 roku. Inpro planuje osiągnąć wynik sprzedażowy na koniec 2015 roku na poziomie ok. 500 mieszkań i domów wobec 421 w ub.r., podała spółka. "Grupa Inpro w styczniu br. zakończyła sprzedaż na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie roku poprzedniego, podpisując 39 umów netto. Bardzo dobry wynik osiągnęła również spółka Inpro, sprzedając w minionym miesiącu br. łącznie 34 mieszkania i domy netto (w rozumieniu umów przedwstępnych)" - czytamy w komunikacie.

Polnord

Polnord wyemitował 340.000 szt. 3-letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 34,0 mln zł, podała spółka. >>>>