"Dywidenda na pewno będzie, nie wiemy jeszcze, w jakiej wysokości. Rozwój wymaga większych nakładów inwestycyjnych. W wartościach bezwzględnych dywidenda będzie na poziomie wypłaconej za 2013 rok lub ciut niższa" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

Poinformował, że jednorazowy odpis w wysokości 107 mln zł, dokonany w IV kw., który wpłynął pozytywnie na wynik za 2014 r. dotyczy wyłącznie wyniku skonsolidowanego, a nie jednostkowego, z którego płacona jest dywidenda.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 479,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 430,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4.769,06 mln zł w porównaniu z 4.116,30 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 283,41 mln zł wobec 283,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Z zysku za 2013 rok LPP wypłaciło 169,62 mln zł dywidendy, co dało 93,73 zł na akcję.

LPP zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.