"Zarząd BBI Development S.A. (emitent) informuje, że w ramach projektu Centrum Praskie Koneser (...) emitent, jak również spółki od emitenta zależne, zawarły pakiet ściśle ze sobą związanych umów oraz złożyły szereg oświadczeń (transakcja), których najistotniejszym przedmiotem było przystąpienie do projektu Centrum Praskie Koneser (...) spółki celowej K-Invest sp. z o.o. z grupy Liebrecht & WooD (inwestor), która to spółka została dedykowana przez Liebrecht & WooD dla realizacji projektu Centrum Praskie Koneser" - czytamy w komunikacie.

Najistotniejszym elementem transakcji są umowa inwestycyjna oraz umowa wspólników, które regulują warunki przystąpienia inwestora oraz warunki realizacji przez inwestora i grupę kapitałową emitenta (a w jej ramach zwłaszcza przez Immobilia Fund SICAV SIF Subfundusz 6 – dalej: Immobilia) wspólnego przedsięwzięcia polegającego na realizacji części biurowo-handlowej przedsięwzięcia deweloperskiego CPK, podkreślono.

W umowie inwestycyjnej oraz umowie wspólników określono podstawowe zobowiązania stron, m.in. wniesienie przez inwestora wkładów do CPK na poziomie ok. 54 mln zł, zaś przez fundusz inwestycyjny Immobilia Fund SICAV SIF (w ramach subfunduszu VI) na poziomie ok. 21,8 mln zł (poza już dokonanym przeniesieniem do CPK nieruchomości Kwartału Centralnego o wartości ponad 60 mln zł).

Docelowa struktura udziałowa w CPK została uzgodniona na poziomie 44,45% - inwestor oraz 55,54% - grupa emitenta. Strony przewidziały również opcję powiększenia wkładu inwestora o kwotę nie większą niż 15 mln zł (odpowiadającą dodatkowym 6,1% w kapitale spółki celowej), jeśli w wyniku wymagań budżetowych Kwartału Centralnego okaże się to konieczne. Umowa inwestycyjna przewiduje także możliwość tzw. zastępczego wniesienia wymaganego wkładu, a zatem podwyższenia dotychczasowego wkładu przez jedną ze stron w sytuacji, gdy druga strona nie wniesie wymaganego wkładu, podano również.

Strony zakładają finansowanie kredytem bankowym na poziomie około 70% kosztów Kwartału Centralnego.

Elementem transakcji było także jednoczesne przystąpienie inwestora do CPK oraz jej komplementariusza i zobowiązanie stron do wniesienia wkładów o łącznej wartości przenoszącej 20 mln zł (z czego inwestor wniesie 15,2 mln zł), które to wkłady winny zostać wniesione do końca marca 2015 roku i posłużyć dalszemu finansowaniu projektu.

"CPK poczynając od 2015 roku, a więc niezwłocznie po nabyciu nieruchomości Kwartału Centralnego, intensyfikuje działania zmierzające do zakończenia przygotowań architektonicznych i projektowych wspólnego przedsięwzięcia. Zawarcie umowy inwestycyjnej i przystąpienie inwestora do CPK jest kluczowym etapem przedsięwzięcia, które zaowocuje planowanym w trzecim kwartale bieżącego roku uruchomieniem realizacji Kwartału Centralnego obejmującego około 47 tys. m2 powierzchni wynajmowalnej biur, handlu, hotel z częścią konferencyjną oraz Muzeum Polskiej Wódki" - podsumowano w komunikacie.

BBI Development to spółka inwestycyjno-deweloperska odpowiedzialna m.in. za projekt mieszkaniowy Koneser oraz projekt komercyjno-biurowy Plac Unii w Warszawie.