Gazety

Gazety

źródło: Flickr.com

Stale rośnie zagrożenie wobec dziennikarzy - stwierdził w wydanym komunikacie Thorbjorn Jagland. Przypomniał, że jedynie od 2 kwietnia, czyli dnia uruchomienia przez Radę Europy internetowej platformy mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa dziennikarzy, zgłoszono 45 przypadków naruszeń wolności. Miały one miejsce w 14 państwach członkowskich, co wynika z ustaleń organizacji dziennikarskich współpracujących z platformą.

Ponad połowa przypadków jest szczególnie niepokojąca i dotyczy przemocy fizycznej, molestowania oraz bezkarności sprawców agresji. Dzień wolności Prasy - zdaniem Jaglanda -, jest najlepszą okazją do przypomnienia, jak ważne dla demokracji są wolne media. Dlatego, jeszcze raz chce podkreślić, że obowiązkiem państw członkowskich jest zarówno ochrona dziennikarzy jak i prawa obywateli do wolności wypowiedzi i prezentowania swoich poglądów.

Sekretarz generalny jest przekonany, że działająca platforma pozwoli na bardziej zdecydowaną walkę w obronie tych podstawowych praw. Zwrócił się już do krajów o przedstawienie konkretnych środków zaradczych.