We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 17,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 13,04 mln zł wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 152,82 mln zł w 2014 r. wobec 121,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 12,91 mln zł wobec 6,68 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.