"Raportowana strate netto po opodatkowaniu wynika z szeregu różnych czynników, w tym z niższych marż zysku brutto (ze względu na wyprzedaż starych zapasów oraz zwiększone koszty gwarancji) oraz zwiększonych rezerw na należności nieściągalne. Inną jej część stanowi strata z działalności operacyjnej związana ze słabością rynków. Spółka nie oczekuje, aby wszystkie te czynniki wystąpiły razem ponownie w najbliższej przyszłości i w związku z tym oczekuje lepszych wyników w kolejnych kwartałach 2015 roku, szczególnie w III kw. oraz w IV kw." - czytamy w raporcie. 

Strata operacyjna wyniosła 8,61 mln USD wobec 2,97 mln USD zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 7,98 mln USD wobec 3,75 mln USD zysku rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 281,81 mln USD w I kw. 2015 r. wobec 342,39 mln USD rok wcześniej. 

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.