Zysk operacyjny wyniósł 43,95 mln zł wobec 10,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 677,79 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 42,2 mln zł rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA po I kw. 2015 r. wyniosła 65,44 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 4,8 mln zł wobec 5,02 mln zł straty rok wcześniej.

Polenergia S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.