Strata operacyjna wyniosła 1,19 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,29 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 38,03 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 1,53 mln zł wobec 1,05 mln zł straty rok wcześniej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania.