Strata operacyjna wyniosła 26,72 mln zł wobec 78,37 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,97 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 66,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z dz. kont. w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 4,60 mln zł wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Midas należy do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.