Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 32,2 mln zł wobec 36,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniósł 85,9 mln zł wobec 93,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 174,89 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 175,72 mln zł rok wcześniej.

Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec marca 2015 r. wyniosła 1,62 mln, czyli o 4% więcej niż przed rokiem. Wzrost odnotowano we wszystkich segmentach działalności:

- liczba RGU usług telekomunikacyjnych (telewizja, Internet, telefon) wzrosła o 46,5 tys. r/r,

- liczba RGU usług pozostałych (energia elektryczna, monitoring domu, ubezpieczenia) wzrosła o 15,3 tys. r/r.

Na koniec marca 2015 r. z usług Multimedia Polska korzystało 815,8 tys. klientów.

Multimedia Polska to jeden z wiodących na polskim rynku operatorów kablowych dostarczający usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej.