Zysk operacyjny wyniósł 12,51 mln zł wobec 9,84 mln zł zysku rok wcześnie.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,3 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 162,9 mln zł rok wcześniej.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.