Zysk netto ogółem wyniósł 11,82 mln zł wobec 14,24 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 16,31 mln zł wobec 16,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 474,54 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 345,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 0,84 mln zł wobec 0,06 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki finansowe za pierwszy kwartał są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Mimo ogromnych inwestycji, jakie przeznaczyliśmy na rozwój struktur i integrację istniejących podmiotów w ramach grupy Work Service, nadal rośniemy niemal dwukrotnie szybciej niż rynek. Pierwszy kwartał kończymy rekordowymi wynikami sprzedaży naszych usług i dużym wzrostem po stronie nowych kontraktów, których efekt będzie widoczny w naszych wynikach w kolejnych kwartałach. Jesteśmy również przekonani, że zrealizowane inwestycje w nasze spółki na nowych rynkach dodatkowo przełożą się na dodatkowe wzrosty przychodów w dalszych miesiącach. Dlatego podtrzymujemy nasze prognozy dotyczące utrzymania tempa rozwoju działalności operacyjnej na poziomie średnio 20% r/r" - skomentował prezes Tomasz Hanczarek, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r. uwzględniają wyniki wszystkich przejętych spółek. Po raz pierwszy w wynikach za I kwartał widoczne są także wyniki niemieckich spółek z grupy Fiege, które w ubiegłym roku były dołączone dopiero od III kwartału. Konsolidacja wyników Fiege przyczyniła się do wzrostu skali działalności całej grupy Work Service, wpływając na 18-proc. dynamiki przychodów, podano również.

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments.