Perspektywa długookresowej oceny depozytów została zmieniona z poziomu 'RuR up' na stabilną.

"Zmiana powyższych ratingów jest konsekwencją zmiany metodologii nadawania ocen ratingowych, potwierdzenia ratingu Baseline Credit Assessment (BCA) na dotychczasowym poziomie 'baa3' oraz podwyższenia ratingu  Adjusted Baseline Credit Assessment ('Adjusted BCA') z poziomu 'baa3' na 'baa2'"- czytamy w komunikacie.

Rating 'Adjusted BCA' uwzględnia potencjalne wsparcie jakie bank może otrzymać od Citibank N.A. w razie potrzeby. Natomiast potwierdzenie ratingu 'BCA' w opinii Moody's odzwierciedla stale wysokie wskaźniki kapitałowe osiągane przez bank, dobrą rentowność oraz dobrą bazę płynnościową, podano także.

Jednocześnie, zgodnie ze zmianą metodologii nadawania ocen ratingowych, agencja Moody's przypisała Bankowi  Handlowemu ocenę Counterparty Risk Assesment ('CR assesment') dla okresu długoterminowego na poziomie 'A2' oraz dla okresu krótkoterminowego na poziomie 'Prime-1'.