Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Sygnity

Grupa Sygnity posiada obecnie umowy, z których przychody w II półroczu roku obrotowego osiągną wartość 156 mln zł wobec 186 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Janusz R. Guy. >>>>

Sygnity odnotowało 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2014/2015 (1 październik 2014 - 31 marca 2015) wobec 8,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Sygnity planuje prezentację we wrześniu nowej strategii, "zdecydowanie" nastawionej na rozwój i uwzględniającej akwizycje, poinformował prezes Janusz R. Guy. "Dobra sytuacja finansowa jest tym bardziej istotna, że zarząd kończy prace nad nową strategią, której prezentacja do rynku kapitałowego jest planowana na wrzesień bieżącego roku, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji rady nadzorczej" - napisał Guy w liście do akcjonariuszy. Wskazał, że strategia będzie "zdecydowanie" nastawiona na rozwój spółki, zarówno organiczny w obszarze innowacyjnych produktów i usług (np. w obszarze telco, technologii cloud, usług mobilnych itd.), jak i poprzez akwizycje "ciekawych, niszowych" firm zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Netia, TK Telekom

Netia złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad TK Telekom, w drodze nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, podał Urząd. >>>>

Coal Energy

Coal Energy odnotowało 22,58 mln USD skonsolidowanej straty netto w III kw. roku finansowego 2014/2015 (I kw. kalendarzowy 2015) wobec 17,97 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

NTT System

NTT System, na mocy zawartej z Hewlett-Packard BV Amsterdam, Meyrin Branch, zostało oficjalnym autoryzowanym partnerem w kanale dystrybucji produktów konsumenckich marki HP w Polsce, podała spółka. >>>>

Belvedere

Obrót akcjami Belvedere, notowanego na GPW pod nazwą Sobieski, będzie wznowiony od dziś, podała giełda. >>>>

Everest Capital

Everest Capital - spółka zależna Everest Finanse - wyemitowała 20 tys. obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją wynosiła nie więcej niż 20 000 obligacji serii E. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją wyniosła 15 osób. Ostatecznie instrumenty finansowe, po przeprowadzeniu redukcji, zostały przydzielone 15 inwestorom, którzy objęli 20 000 obligacji serii E po cenie emisyjnej równej 1 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Dayli Polska

Zarząd Giełdy wyznaczył czwartek, 28 maja, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5 tys. obligacji serii A spółki Dayli Polska o łącznej wartości 5 mln zł, podała giełda. Dayli Polska, operator sieci drogerii, należy do notowanej na GPW Grupy Kerdos.

Kruk

Warunki zawieszające umowy między Secapital S.a r.l – spółki zależnej Kruka - i Piraeus Bank Romania dotyczące umowy cesji wierzytelności, w postaci zapłaty ceny wynikającej z umowy oraz ceny z umowy dodatkowej, zostały spełnione, podał Kruk. W efekcie nastąpiło przeniesienie portfela wierzytelności na Secapital. "Przedmiotem umowy było nabycie przez Secapital niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 833,9 mln RON (ok. 760,8 mln zł) za cenę 54,2 mln RON (ok. 49,5 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Jujubee

Cena emisyjna akcji w pierwotnej ofercie publicznej Jujubee została ustalona na 2,1 zł, podała spółka. >>>>

Zortrax

Zortrax - polski producent drukarek 3D - podtrzymuje zamiar wejścia na giełdę, poprzedzony preIPO akcji skierowanym do obligatariuszy, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Drosio. >>>>

Dom Development

Dom Development rozpoczyna sprzedaż 218 mieszkań w ósmym etapie osiedla Żoliborz Artystyczny, podała spółka. Lokale mają być gotowe do przekazania mieszkańcom w IV kw. 2016 r. Ósmy etap osiedla to budynek M, nazwany kolonią Edwarda i Moniki Piwowarskich. "Nowy budynek będzie miał 6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnację podziemną z halą garażową" - czytamy w komunikacie.

Adiuvo Investment

Adiuvo Investment liczy na przejście na rynek główny GPW z NewConnect w październiku, poinformowała prezes Anna Aranowska-Bablok. >>>>

CI Games

CI Games podpisało umowę kredytową z PKO Bankiem Polskim, na mocy której otrzyma dwuletnie finansowanie w wysokości 15 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na prace nad grami "Sniper 3: Ghost Warrior" oraz "Lords of the Fallen 2", podała spółka. "Zrealizowaliśmy zapowiedzi i podpisaliśmy umowę kredytową z PKO BP. (...) Daje nam ona pełny komfort pracy naszymi kluczowymi projektami, dzięki czemu możemy się skupić już wyłącznie na tym, żeby gracze otrzymali od nas absolutnie nowatorskie i jakościowe gry" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

Grupa Wirtualna Polska

Grupa Wirtualna Polska podpisała umowy zakupu dwóch niezależnych internetowych platform radiowych: OpenFM - od GG Network oraz PolskaStacja.pl od Polska Stacja za łącznie 4 mln zł, podała spółka.>>>>

LK Designer Shops

Akcje LK Designer Shops zadebiutują w czwartek, 28 maja, na rynku NewConnect, podała giełda. >>>>

ZCh Police

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydowali o przeznaczeniu 42 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,56 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

Victoria Dom

Victoria Dom wprowadziła do oferty 125 mieszkań w ramach II etapu inwestycji Osiedle Classic w Warszawie, podała spółka. "Nowy projekt zakłada realizację czteropiętrowego budynku oferującego łącznie 125 lokali -1, -2, -3- i 4- pokojowych o metrażach od 23 do 70 m2. Mieszkania są dostępne w programie MdM. Ceny zaczynają się już od 5 700 zł/m2. Budowa rozpoczęła się już w kwietniu br., a jej zakończenie planowane jest na koniec 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Konsorcjum Stali

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 8,19 mln zł, tj. 1,50 zł na akcję z zysku za 2014 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>>

MSX Resources

MSX Resources ogłasza upadłość likwidacyjną po tym, jak utraciło - w opinii spółki, w wyniku oszustwa przez Tarantoga Capital - możliwości kontynuacji projektu eksploatacji złóż miedzi i złota w Mongolii, poinformował przewodniczący rady nadzorczej spółki Tomasz Pańczyk.>>>>

Midas

Akcjonariusze Midasa zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 24 czerwca br. o przeznaczeniu zysku za 2014 r. w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne. "Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanawia zysk netto Midas spółka akcyjna za rok obrotowy 2014 w wysokości 12.380.591,87 zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych" – czytamy w projekcie uchwały.

Kruk

Akcjonariusze Kruka zdecydują o wypłacie 25,94 mln zł dywidendy tj. 1,50 zł na akcję z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 23 czerwca.>>>>

GPW

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydują 25 czerwca br. o przeznaczeniu 52,88 mln zł z zysku za 2014 r. i 47,85 mln zł z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da wypłatę w łącznej wysokości 2,40 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>