"Obecnie jesteśmy w trakcie aktywnych rozmów z wieloma potencjalnymi partnerami strategicznymi z różnych państw europejskich. W marcu zawarliśmy pierwszą umowę na wyłączność, dotyczącą dystrybucji systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na terenie Polski ze spółką Trimed Sp.z.o.o., jednym z czołowych dystrybutorów sprzętu diagnostycznego w Polsce. Oczekujemy, że kolejne umowy na dystrybucję produktów na terenie Europy zawrzemy i ogłosimy jeszcze w tym roku" - powiedział Osser, cytowany w komunikacie.

"Jednocześnie planujemy sprzedaż naszych systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego kluczowym liderom opinii (ang. key opinion leaders) czyli lekarzom i osobom będącymi specjalistami w dziedzinie anestozjologii w Polsce i innych rynkach europejskich w celu zademonstrowania i upublicznienia skuteczności naszego urządzenia w zakresie wykonywania bezbolesnych i precyzyjnych iniekcji w przestrzeń zewnątrzoponową. Oczekujemy przeprowadzenie pełnego procesu komercjalizacji systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego zaraz po zakończeniu pilotażowych programów i otrzymania dodatkowego potwierdzenia naszej technologii w związku z prowadzonymi badaniami klinicznymi w Stanach Zjednoczonych" - dodał prezes.

Osser dodał, że testy kliniczne systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego prowadzone są obecnie w kilku ośrodkach badawczych w Stanach Zjednoczonych. "Liczymy na ukończenie testów jeszcze w tym roku, co umożliwi przyśpieszenie przeprowadzenia pełnego procesu wdrożenia urządzenia na rynek dzięki naszym międzynarodowym i amerykańskim dystrybutorom. W niedługim czasie po uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie badań klinicznych wydanego przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, (ang. Food and Drug Administration – FDA) do udziału w badaniach klinicznych zapisało się ponad 100 pacjentów i szacujemy, że w badaniach weźmie udział 400 osób" - wyjaśnia prezes.

Szacuje się, że rynek znieczuleń zewnątrzoponowych w USA wart jest około 7 mld USD, z czego 2,4 mln kobiet rocznie otrzymuje takie znieczulenie podczas porodu i kolejne 1,6 mln kobiet rezygnuje ze stosowania znieczulenia ze względu na duże ryzyko powikłań podczas konwencjonalnego zabiegu iniekcji znieczulenia.

"Ponadto uważamy, że uważamy, że wielkość rynku znieczulenia zewnątrzoponowego w Europie jest nawet większa niż w Stanach Zjednoczonych. Kontynuujemy także proces ubiegania się o zgodę FDA na sprzedaż systemów iniekcji dostawowych w USA, jednakże w tym przypadku ciężko przewidzieć dokładną datę, gdyż proces rejestracji urządzenia pozostaje poza naszą kontrolą" - dodał Osser.

"Naszym celem strategicznym jest przeniesienie notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wierzymy, że notowanie na rynku regulowanym GPW pomoże zwiększyć świadomość spółki na rynku kapitałowym i liczbę potencjalnych inwestorów. Jednocześnie Milestone Medical planuje aplikować o różne granty z Unii Europejskiej, które umożliwią zwiększenie naszych możliwości produkcyjnych i z zakresu badań i rozwoju w Europie" - podkreślił prezes.

Według niego, Milestone Medical znajduje się ciągle w fazie rozwoju i dlatego spółka nie wygenerowała przychodów w pierwszym kwartale 2015 i ponosiła znaczne koszty związane z uczestnictwem w procesie rejestracji urządzeń przez FDA i marketingiem produktów.

"W tym kwartale ponownie z rozwagą zarządzaliśmy kosztami. Oprócz pozyskanego kapitału od inwestorów w 2013 roku, uzyskaliśmy od Milestone Scientific linię kredytową w wysokości 2 mln USD, która dostarczy nam dodatkowy kapitał obrotowy potrzebny do realizacji naszego modelu biznesowego i jest potwierdzeniem zaufania Milestone Scientific w naszą strategię rozwoju" - dodał Osser.

Na godz. 14:30 zaplanowano telekonferencja z przedstawicielami zarządu spółki (na stronie internetowej spółki www.medicalmilestone.com), na której przedstawiona zostanie jej bieżąca sytuacja biznesowa.

Milestone Medical Inc. posiada wyłączną bezpłatną licencję, obejmującą cały świat, na korzystanie z technologii i patentów opracowanych przez spółkę matkę - Milestone Scientific Inc., która posiada ok. 45% udziałów w Milestone Medical Inc., w zakresie systemów iniekcyjnych mających zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym (ang. epidural) i iniekcjach dostawowych (ang. intra-articular).

Milestone Medical Inc. od listopada 2013 r. jest notowane na rynku NewConnect.