"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa Duon (...) postanawia zysk netto w wysokości 5 967 758,07 zł podzielić w następujący sposób:
1) Kwotę 5 176 061,15 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki w wysokości 0,05 zł na jedną akcję, 
2) Pozostałą kwotę 791 516,92 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki tworzony na mocy niniejszej uchwały z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki w przyszłości" - czytamy w komunikacie. 

Projekty przewidują także ustalenie dnia dywidendy na 14 lipca, a dnia wypłaty dywidendy na 30 lipca 2015 r.

Grupa kapitałowa Duon to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza grupy PGNiG. Grupa rozwija działalność w dwóch segmentach działalności: infrastruktury oraz obrotu, oferując swoim klientom dwa podstawowe produkty: gaz ziemny oraz energię elektryczną.