"Zwyczajne walne zgromadzenie (…) postanawia zysk netto za rok 2014 wynoszący 5 488 363,04 zł przeznaczyć w części, tj. 1 159 193,80 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,1 zł na jedną akcję. Pozostałą część, tj. 4 329 169,24 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Projekty uchwał przewidują także ustalenie dnia dywidendy na 7 lipca br. Wypłata dywidendy ma nastąpić w dwóch transzach. W ramach pierwszej transzy, 15 lipca br., ma zostać wypłacone 579 696,9 zł, tj. 0,05 zł na akcje. Taka sama kwota przewidziana jest do wypłaty w ramach drugiej transzy, 16 listopada br.

W ubiegłym roku akcjonariusze Vindexus zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,58 mln zł, tj. 0,05 zł na akcję.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.