PZU odnotowało 380,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 959,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 542,98 mln zł wobec 1 224,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęła 4 445,62 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 4 083,91 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 1 321,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 720,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy składki przypisanej brutto w wysokości 9 126,45 mln zł w porównaniu z 8 437,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 1 404,4 mln zł wobec 1 899,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.