Prognozowana wartość wskaźnika EBITDA wynosi obecnie 18 mln zł (wobec wcześniej oczekiwanych 29,7 mln zł.

Na korektę prognozy skonsolidowanych wyników wpływ miały m.in. "znacząco niższe przychody w segmencie usług hurtu telekomunikacyjnego, co jest skutkiem ograniczania realizacji zwłaszcza nisko marżowych kontraktów oraz rozwiązaniem kilku z nich", jak podano w komunikacie.

Negatywny wpływ miała także nowa ustawa o prawach konsumenta, obowiązująca od 25 grudnia 2014., która nałożyła dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców. "Przełożyły się one na wyższe koszty funkcjonowania i jednocześnie niższą sprzedaż usług. Model funkcjonowania spółek z grupy zajmujących się sprzedażą usług konsumentom uległ modyfikacjom, co przełożyło się bezpośrednio na okresowe zmniejszenie sprzedaży. Dodatkowo wprowadzone uregulowania cechują się wątpliwościami interpretacyjnymi i nie mają ugruntowanej wykładni, co zmusiło grupę do realizowania bardziej zachowawczych działań" - czytamy w komunikacie.

Niższy od zakładanego był także wolumen pozyskanych klientów energetycznych (odbiorcy tzw. taryfy G sprzedawanej przez grupę energii elektrycznej). Ma to wpływ zarówno na przychody, jak i na osiągany skonsolidowany wynik finansowy, wskazała firma.

Spółka podkreśliła także m.in. wpływ różnic kursów walutowych, które odczuła w segmencie hurtowym. Grupa odnotowała niekorzystne odchylenie zarówno rynkowego kursu USD, jak i kursu EUR od kursu zakładanego w publikowanych prognozach.

Po I półroczu br. realizacja prognoz przed ich korektą przedstawiała się następująco: w odniesieniu do przychodów 26,0%, w odniesieniu do wartości EBITDA 16,1% - w odniesieniu do wyniku netto 20,3%, podała spółka w raporcie.

Wcześniejsza prognoza Tele-Polska Holding na 2015 r zakładała uzyskanie przychodów na poziomie 364,5 mln zł, EBITDA 29,7 mln zł i zysk netto: 14,3 mln zł.

Spółka podała także w raporcie, że prognozy finansowe na lata 2014-2015 tworzone były w oparciu o scenariusz uwzględniający pozyskanie ok. 20 mln zł brutto w ramach emisji akcji serii E, zaś faktyczna wysokość środków jakie wpłynęły do spółki jest istotnie mniejsza.

W skład Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding wchodzi siedem firm (Tele-Polska Holding S.A., e-Telko Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o.. DiD Sp. z o.o., TelePolska Sp. z o.o., Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o., Mail-box Sp. z o.o.), świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym, biznesowym, instytucjom publicznym oraz operatorom telekomunikacyjnym.