W środę ok. godz. 15.30 kurs wynosił 4,7 zł po wzroście o 0,86%.

Zdaniem analityków Trigon DM emisja przyśpieszyłaby tempo rozwoju grupy. Dynamiczny rozwój organiczny wsparty bardzo wysoką aktywnością na polu akwizycji na przestrzeni ostatnich trzech lat pozwoliły firmie na osiągnięcie masy krytycznej wolumenów strumieni surowców, która uzasadnia inwestycje w procesy głębszego recyklingu.

Jednocześnie analitycy zauważają, że spółka przy współpracy partnera strategicznego zamierza pozyskać unikalną w skali europejskiej technologię samplingową, która nie tylko zwiększy uzysk marży, ale pozwoli również na oferowanie dostawcom surowców wyższych cen niż konkurenci Elemental, którzy nie będą w stanie tak precyzyjne jak spółka ustalić koncentracji metali szlachetnych.

Zdaniem analityków osiągnięcie w ten sposób znacznie wyższych wolumenów powinno zmienić optykę największych hut na świecie na Elemental i poprawić pozycję negocjacyjną spółki. Jednocześnie pozwoli na realizację II etapu inwestycji w wydłużenie wartości dodanej w procesie recyklingu poprzez budowę instalacji do pyrolizy dla PBC i pieca plazmowego dla SAC we współpracy z partnerem strategicznym.

W opinii Trigon, spółka jest w stanie samodzielnie oraz przy pomocy długu sfinansować I etap inwestycji, ale powodzenie nowej emisji akcji zwiększyłoby komfort prowadzenia ekspansywnej strategii rozwoju grupy oraz wpłynęłoby na przyśpieszenie tempa II etapu inwestycji.

Reklama

W swoich prognozach Trigon zakłada rozpoczęcie próbkowania układów PCB w II kw. 2017 r., natomiast uruchomienie pierwszej linii dla zużytych katalizatorów w IV kw. 2016r. W odniesieniu do wyników Elemental Holding w II kwartale analitycy zauważają dalszy wzrost udziału wyżej marżowych strumieni surowców, 60-proc. wzrost EBITDA r/r, solidną rentowność w środowisku niższych cen metali oraz wzrost efektywnej stopy podatkowej jest wynikiem większej kontrybucji spółek zagranicznych.