Matthew Molchan jest prezesem, dyrektorem generalnym oraz członkiem rady dyrektorów Digirad Corporation, spółki notowanej na rynku Nasdaq, która w lipcu br. zainwestowała 1 mln USD w Perma-Fix Medical i objęła ok. 5,4% pakiet akcji spółki.

"Bardzo miło nam oznajmić, że do naszego zespołu dołączyli panowie Naccarato i Molchan, których bogate doświadczenie okaże się nieocenionym wsparciem w pozyskaniu kolejnych partnerów strategicznych i rozbudowie sieci kontaktów branżowych z łańcucha dostaw Tc-99m przed złożeniem w 2016 roku wniosków o rejestrację naszego innowacyjnego procesu produkcji izotopu medycznego Tc-99m do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i regulatora w Unii Europejskiej" - powiedział prezes Perma-Fix Medical Steven Belcher, cytowany w komunikacie.

Naccarato pełni funkcję dyrektora finansowego Perma-Fix Medical od lipca 2015 roku oraz dyrektora finansowego Perma-Fix Environmental Services, Inc. od lutego 2009 roku. Posiada łącznie ponad 28 lat doświadczenia na kierowniczych stanowiskach finansowych w branży gospodarowania odpadami jądrowymi i odpadami po obróbce ropy naftowej.

Molchan jest prezesem, dyrektorem generalnym oraz członkiem rady dyrektorów w Digirad - spółce będącej jednym z największych dostawców w USA z zakresu kardiologii nuklearnej i usług obrazowania narządów wewnętrznych, a także monitorowania pracy serca.

Perma-Fix Medical, Inc. z siedzibą w Atlancie, stan Georgia, USA, jest podmiotem zależnym spółki giełdowej Perma-Fix Environmental Services, notowanej na rynku Nasdaq. Spółka powstała w celu opracowania nowej technologii pozyskiwania Technetium-99 (Tc-99m), najczęściej używanego do celów medycznych izotopu na całym świecie, uzyskania zatwierdzenia Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków oraz innych formalnych pozwoleń, oraz komercjalizacji tej technologii. Oczekuje się, że nowy proces technologiczny, który wykorzystuje molibden do wyprodukowania Mo-99 i rozpadu Tc-99m przyczyni się do rozwiązania problemu niedoboru Tc-99m na świecie ze względu na niższy koszt technologiczny oraz brak konieczności wykorzystania materiałów stosowanych do produkcji broni masowego rażenia dotowanych przez rząd.