Zysk operacyjny wyniósł 10,17 mln zł wobec 8,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,84 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 110,3 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 24,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 452,14 mln zł w porównaniu z 372,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 14,36 mln zł wobec 5,32 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa Wasko osiągnęła w IV kwartale 2015 roku marżę brutto na poziomie 21,95%, co oznacza wzrost poziomu rentowności w stosunku do roku poprzedniego o 4,6 punktu procentowego. W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nadal utrzymywała wysoki udział sprzedaży produktów i usług w strukturze przychodów ze sprzedaży ogółem. W okresie czwartego kwartału 2015 roku wskaźnik ten wyniósł 71,81%,
w odniesieniu do 75,14% w czwartym kwartale roku 2014. Zysk operacyjny Wasko S.A. wzrósł o 1,5 mln zł, a rentowność operacyjna w IV kwartale 2015r. wzrosła do 8,15%" - czytamy w raporcie.

Reklama

Rentowność EBITDA osiągnęła poziom 11,28%. Wskaźnik ten wzrósł o 0,06 pkt proc. Rentowność brutto i netto wyniosła odpowiednio: 7,87% i 6,02% - i wzrosła w stosunku do IV kwartału roku 2014, podano również.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w sierpniu 2001 r.