Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydują o wypłacie 33,42 mln zł w formie dywidendy, tj. 1 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 20 kwietnia br.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości 33 508 880,58 zł podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za 2015 rok w kwocie 33 418 193,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,00 zł na jedną akcję;

2) pozostałą część zysku netto za 2015 rok w kwocie 90 687,58 zł przekazać na kapitał zapasowy" – czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 12 maja a termin wypłaty dywidendy na 1 czerwca 2016 r.

Reklama

Spółka odnotowała w 2015 r. 33,51 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 28,58 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub.r. akcjonariusze Asseco Business Solutions zdecydowali o przeznaczeniu 28,41 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co dało wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.