"Przedmiotem uimowy jest wykonanie budynku mieszkalnego z usługami, garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną, stanowiącego kolejny etap inwestycji pod nazwą 'Mozaika Mokotów'. W budynku o wysokości od 6 do 9 kondygnacji znajdzie się 114 mieszkań" – czytamy w komunikacie.

Umowa wejdzie w życie po doręczeniu emitentowi przez zamawiającego pisemnego oświadczenia aktywującego umowę, przy czym w przypadku braku doręczenia przez zamawiającego w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu, zaznaczono w informacji.

"Termin realizacji inwestycji został ustalony na okres 16 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Wynagrodzenie emitenta z tytułu realizacji umowy wynosi 25,9 mln zł netto" – czytamy dalej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)