"Zarząd spółki Mercator Medical informuje, że stwierdził, że faktycznie realizowana sprzedaż do MCT kształtuje się na niższym poziomie niż oczekiwana i wcześniej deklarowana oraz niższym niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Wpływ na to mają zarówno mniejsze wolumeny sprzedaży jak i niższe średnie ceny jednostkowe. Zamówienia MCT są mniej stabilne i są przesuwane w czasie. W okresie od stycznia do maja 2016 r. włącznie wartość sprzedanych do MCT towarów jest niższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego o równowartość ok. 3,5 mln zł (ok. 45%)" - czytamy w komunikacie.

W związku z powziętymi w 2015 informacjami o ograniczeniach zamówień MCT, Grupa podjęła niezbędne działania w celu przekierowania sprzedaży produktów do innych odbiorców, czego efektem jest znaczący wzrost sprzedaży rękawic do innych odbiorców, w tym w szczególności do odbiorców w USA (w okresie pierwszych czterech miesięcy 2016 sprzedaż na rynek amerykański wzrosła o równowartość ok. 5,5 mln zł, tj. ponad 110%), w związku z czym spadek obrotów z MCT został zrekompensowany wzrostem przychodów na innych rynkach, podano również.

Pod koniec 2015 r. spółka podała, że znaczący odbiorca (MCT) nie zrealizował wcześniej planowanych transakcji i prawdopodobnie nie złoży nowych zamówień na produkty spółki do końca 2015 r. oraz w pierwszych miesiącach roku 2016.

Mercator szacował, że spowoduje to przejściowy spadek przychodów w czwartym kwartale 2015 r. o nie więcej niż 2,1 mln zł w stosunku do planowanych przychodów.

Mercator Medical to producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Akcje spółki są notowane na GPW od stycznia 2014 r.

(ISBnews)