Zysk operacyjny wyniósł 5,87 mln zł wobec 20,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 187,51 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 998,49 mln zł rok wcześniej.

Spółka podawała wcześniej, że według wstępnych danych jej zysk netto w II kw. 2016 r. wyniósł 2,9 mln zł, zysk z z działalności operacyjnej 5,9 mln zł a przychody - 1 188 mln zł.

W I poł. 2016 r. spółka miała 10,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 223,89 mln zł w porównaniu z 2 344,97 mln zł rok wcześniej.

Według wstępnych danych zysk netto za I poł. 2016 r. miał wynieść 10,2 mln zł przy 2 224 mln zł przychodów.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2016 roku wyniosły 2,2 mld PLN, co stanowi spadek o 5% w stosunku do I półrocza roku poprzedniego. Udział sprzedaży krajowej w stosunku do sprzedaży ogółem w I półroczu 2016 roku wzrósł do 62% z poziomu 50% w I półroczu 2015 roku. Na skonsolidowane przychody ze sprzedaży w omawianym okresie pozytywnie wpłynęły przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę zależną iSource w I półroczu 2016 roku, które były niemal dwukrotnie wyższe od I półrocza 2015 roku" - czytamy w raporcie.

Zysk EBITDA spadł do 18,53 mln zł w I półr. br. z 39 mln zł rok wcześniej. Jak tłumaczy spółka, był to efekt zrealizowanej w I półroczu niższej marży na sprzedaży krajowej oraz wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Taka sama była przyczyna obniżenia się zysku netto w tym okresie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 25,39 mln zł wobec 38,41 mln zł zysku rok wcześniej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)