Bioton sprzedaje 50% udziałów w spółce zależnej za 6 mln USD


Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Bioton zawarł z Marvel Bioscience Limited umowę sprzedaży, za cenę 6 mln USD, 50% udziałów MJ Bioton Life Sciences Limited z siedzibą w Nikozji, będącej jednostką dominującą w stosunku do MJ Biopharm Pvt Limited w Indiach, poinformowała spółka. Bioton zawarł również porozumienia rozwiązujące umowy, o których spółka informowała w 2007 r., podano także.
"Bioton zawarł również z MBS, panem J.M. Shahem, Marvel Overseas, Marvel UK, SPV, Marvel Bioscience FZE z siedzibą w Dubaju, umowę, na podstawie której spółka ma otrzymywać 50% zysków uzyskanych przez Marvel UK lub Marvel FZE, między innymi ze sprzedaży rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Unii Europejskiej, w przypadku jej zarejestrowania na terytorium Unii Europejskiej i uzyskanych przez SPV, między innymi ze sprzedaży rekombinowanych białek ludzkich" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z umową o podziale zysków, przyznane spółce zyski będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet spłaty zobowiązania wobec MBS z tytułu umowy zawartej w 2007 r. Umowa o podziale zysków została zawarta na 20 lat, podano również.
"Pierwsza z umów inwestycyjnych zawartych w 2007 r. dotyczyła nabycia 50% udziałów MJ Bioton Life Sciences Limited. Zgodnie z postanowieniami porozumienia rozwiązującego, strony uzgodniły, że pozostająca do zapłaty przez spółkę część ceny nabycia udziałów w kwocie 5 mln USD będzie spłacana zgodnie z postanowieniami umowy o podziale zysków i potwierdziły zapłatę przez spółkę pozostałej części ceny nabycia" - czytamy w komunikacie.
Druga z umów z 2007 r. dotyczyła nabycia przez MJ Bioton Life Sciences Limited 100% udziałów w Marvel UK, po uzyskaniu przez tą spółkę zgody Europejskiej Agencji ds. Leków (European Medicines Agency) na dystrybucję rekombinowanej insuliny ludzkiej na terytorium Unii Europejskiej. Umowa ta nie została wykonana, podano również.
"W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Bioton za rok 2015, opublikowanym, spółka poinformowała o podjęciu decyzji o sprzedaży udziałów w MJ Bioton Life Sciences Limited za cenę nie niższą niż 6 mln USD. W związku z powyższym w SSF Grupy Bioton został dokonany odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych grupy kapitałowej. Przewidywany wynik na ww. transakcji nie będzie miał wpływu na skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Bioton. w drugiej połowie 2016 r." podsumowano w komunikacie.
Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)