"Przedmiotem umowy jest nabycie przez Projekt09 od osoby prawnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6 ha, usytuowanej w Warszawie, w dzielnicy Wola" – czytamy w komunikacie.

Strony zobowiązały się do zawarcia do 20 lutego 2017 r. warunkowej umowy sprzedaży wolnej od długów i obciążeń nieruchomości, która to umowa zostanie zawarta pod warunkiem, że Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy nie wykona przysługującego gminie prawa pierwokupu.

Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości zostało przewidziane na 3 dni robocze pod zawiadomieniu o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Zakup nieruchomości finansowany będzie początkowo z pożyczki udzielonej Projekt09 przez Marvipol, a docelowo z pozyskanego finansowania zewnętrznego.

"Nieruchomość przeznaczona będzie na realizację kolejnego w ramach grupy kapitałowej Marvipol projektu deweloperskiego" – podano także.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)