"Po pierwsze jest to szczególna dbałość, pielęgnowanie niezależności NBP. Po drugie - daleko idąca ostrożność w przystępowaniu do strefy euro. Mówiąc inaczej absolutnie nie widzę możliwości przystąpienia do strefy euro w perspektywie 6-letniej kadencji RPP" - powiedział we wtorek Sura na komisji senackiej.

"Po trzecie - minimum doktrynerstwa, maksimum wsłuchiwania się w dane o gospodarce. I po czwarte - nieprzystępowanie przez Polskę do unii bankowej" - dodał.