Zysk operacyjny wyniósł 9,41 mln zł wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 180,37 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 166,03 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 21,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 530,76 mln zł w porównaniu z 511,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 17,85 mln zł wobec 19,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)