Zysk operacyjny wyniósł 153,8 mln zł wobec 139,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 853,94 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 800,72 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 419,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 255,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 547,53 mln zł w porównaniu z 2 458,84 mln zł rok wcześniej.

EBITDA znormalizowana wyniosła 646,87 mln zł w I-III kw. 2016 r. wobec 580 mln zł rok wcześniej.

"Korzystnie na wyniki Grupy Ciech za okres trzech kwartałów 2016 wpłynęło otoczenie ekonomiczne: atrakcyjny kurs walutowy złotego i rumuńskiego leja oraz niższe ceny surowców w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 315,27 mln zł wobec 348,06 mln zł zysku rok wcześniej.

"Doskonalimy proces produkcji sody oraz wykorzystujemy przeprowadzone inwestycje w nowe moce produkcyjne w fabrykach w Polsce i Rumunii. Wzmacniamy segment organiczny zwiększając eksport produktów agro oraz przeprowadzając nowe rejestracje produktów. Jednocześnie pracujemy nad zwiększeniem efektywności kosztowej i redukujemy poziom zadłużenia realizując zapisy strategii Grupy. Dobre wyniki potwierdzają, że podjęte działania przynoszą wymierne korzyści firmie, jej pracownikom i akcjonariuszom. Naszym celem jest przekształcenie Ciech w profesjonalnie zarządzaną firmę o silnej pozycji międzynarodowej. Mamy w tym zakresie pełne wsparcie naszego inwestora strategicznego - Grupy Kulczyk Investments" – skomentował prezes Maciej Tybura, cytowany w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)