Zysk operacyjny wyniósł 5,86 mln zł wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,05 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 18,05 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 3,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 126,45 mln zł w porównaniu z 45,99 mln zł rok wcześniej.

"Na znaczące wzrosty wyników finansowych istotny wpływ miał udany III kwartał 2016r, który z reguły charakteryzuje się najwyższymi wynikami finansowymi w przewozach cysternowych paliw, mas bitumicznych oraz płynnych surowców chemicznych i spożywczych. Ponadto III kwartał 2016 r. nie zawierał istotnych kosztów akwizycji, które w wcześniejszych kwartałach 2016 r. obciążyły koszty ogólnego zarządu w łącznej kwocie 2 833 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 1,18 mln zł wobec 1,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)