Zysk operacyjny wyniósł 19,82 mln zł wobec 9,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 605,76 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 519,5 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 34,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 818,48 mln zł w porównaniu z 1 501,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 17,78 mln zł wobec 23,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)