Strata operacyjna wyniosła 3,52 mln zł wobec 0,8 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,34 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 3,81 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 4,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,22 mln zł w porównaniu z 40,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 0,5 mln zł wobec 373,14 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do Grupy Hawe.

(ISBnews)