Strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniosła odpowiednio 0,72 mln zł wobec 18,36 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 1,57 mln zł wobec 9,55 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,96 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 19,91 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 12,57 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 11,28 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 38,19 mln zł w porównaniu z 58,39 mln zł rok wcześniej.

Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r.

(ISBnews)