Zysk operacyjny wyniósł 3,02 mln euro wobec 13,28 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,63 mln euro w III kw. 2016 r. wobec 58,52 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 6,04 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,47 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 224,15 mln euro w porównaniu z 163,07 mln euro rok wcześniej.

Avia Solutions Group to litewska spółka, która dostarcza rozwiązania biznesowe dla lotnictwa i oferuje usługi w zakresie konserwacji i napraw samolotów, szkolenia załóg, szkolenia w zakresie obsługi technicznej samolotu, obsługi naziemnej i tankowania, leasingu załóg i inne. Spółka jest notowana na GPW od marca 2011 r.

(ISBnews)