Strata netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 32,81 mln zł wobec 9,8 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 28,2 mln zł wobec 7,08 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,03 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 244,9 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 579,11 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 651,3 mln zł w porównaniu z 838,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 189,32 mln zł wobec 52,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)