Zysk operacyjny wyniósł 2,62 mln zł wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,29 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 27,94 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 82,8 mln zł w porównaniu z 93,81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 0,89 mln zł wobec 9,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)