"Zarząd Milton Essex SA […] informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął uchwały w sprawie ustalenia:

- ceny emisyjnej za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L (dalej: 'akcje serii L') w wysokości 1,35 zł (po uzyskaniu jednomyślnej zgody rady nadzorczej spółki),

- ostatecznej liczby akcji serii L na 2 750 000" - czytamy w komunikacie.

Wznowiona oferta publiczna akcji Milton Essex obejmuje 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z nowym harmonogramem, budowa księgi popytu potrwała od 30 czerwca do 2 lipca do godz.15:00. Ustalenie ceny emisyjnej zaplanowano do 5 lipca. Zapisy potrwają od 6 do 16 lipca (do godz. 18:00) a przydział akcji odbędzie się do 21 lipca. Przedstawiciele spółki mówili kilka dni temu, że liczą, iż spółka będzie notowana na rynku NewConnect od września br.

Milton Essex jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu zaawansowanych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę. Kluczowy produkt spółki - SkinSense przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki odpowiedzi alergicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).

(ISBnews)