Reklama

"W procesie dalszego rozwoju ASEE, zarząd planuje wciąż skupiać się na rozbudowie i zwiększaniu znaczenia portfela własnych produktów i usług. Oznacza to m.in. konieczność większej koncentracji na kluczowych dla grupy kompetencjach, co może z kolei pociągnąć za sobą potrzebę rezygnacji z oferowania wybranych rozwiązań, których znaczenie nie jest dla ASEE strategiczne" - czytamy w raporcie rocznym.

W dłuższym okresie grupa planuje oferować w skali globalnej kilka kluczowych rozwiązań, w obszarach, w których jej kompetencje pozwalają konkurować z największymi dostawcami na rynku.

"Do strategicznych kierunków rozwoju w obszarze produktów należą m.in. rozwiązania z zakresu cyfrowej transformacji banków, systemy zabezpieczeń, w tym systemy zapobiegające nadużyciom w transakcjach finansowych i rozwiązania przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy, rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI), zarządzania treścią i procesami biznesowymi Business Process Management (BPM), wielofunkcyjna platforma obsługi klienta i wsparcia sprzedaży Live oraz rozwiązania z zakresu e-Commerce. Wybrane rozwiązania będą oferowane w modelu subskrypcyjnym (SaaS)" - czytamy dalej.

W 2021 roku grupa będzie nadal realizować strategię wzrostu możliwą dzięki jeszcze większemu usamodzielnianiu się każdego z trzech segmentów biznesowych grupy oraz zwiększania udziału własnych produktów w przychodach ze sprzedaży.

"Będzie to możliwe m.in. dzięki koncentracji wysiłków nad rozwojem i sprzedażą strategicznych rozwiązań i produktów. Planujemy wzmocnić naszą ofertę o rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI) we wszystkich segmentach biznesowych (ASEE i Payten). Ponadto będziemy rozwijać rozwiązania wspierające zdalny obieg dokumentów i automatyzację procesów (BPM i ABC, DTH), rozwiązania z zakresu cyfrowej transformacji banków (DE, DO), rozwiązania mobilne (Adaptive Elements, Momentum), systemy zabezpieczeń (InAct, AML, SxS), a także wielofunkcyjną platformę obsługi klienta i wsparcia sprzedaży Live. W obszarze Payten będziemy m.in. rozwijać portfolio produktów i usług z zakresu e-Commerce (NestPay, MSU, Trides). Wybrane rozwiązania zamierzamy oferować w modelu subskrypcyjnym SaaS. Rozszerzanie i wzmacnianie naszej oferty będzie następowało zarówno poprzez rozwój organiczny jak i akwizycje, również poza obecnym obszarem geograficznym działalności firmy" - wymieniono w raporcie.

Grupa ASEE powstała poprzez akwizycje oraz integrację spółek IT operujących na rynkach południowo-wschodniej Europy i Turcji. Dzięki przeprowadzonym w trakcie 2019 roku akwizycjom spółek Necomplus oraz Sonet geograficzny zakres działania ASEE (w tym Payten) został rozszerzony o kolejne rynki, między innymi Hiszpanię, Portugalię, Peru, Kolumbię, Czechy i Słowację. Na początku 2020 roku zarejestrowano spółkę Payten Egypt, która oferuje produkty Payten na rynku egipskim. W efekcie działań mających na celu pogłębianie integracji nabywanych podmiotów, Grupa ASEE z luźnej federacji spółek przekształciła się w spójną strukturę korporacyjną o kilkuwymiarowej strukturze zarządzania opartej o: geografie, produkty / kompetencje oraz funkcje, podkreślono.

"Wzrost sprzedaży, w ocenie zarządu, wymaga zwiększenia udziału przychodów z rynków poza obecnym obszarem działania Grupy ASEE przy równoczesnym wsparciu wzrostu akwizycjami. W dłuższej perspektywie spółka planuje rozwijać sprzedaż poza Europą Południowo-Wschodnią i Turcją przede wszystkim poprzez tworzenie sieci współpracujących z ASEE oraz Payten partnerów. W ostatnich latach grupa realizowała projekty m.in. we Włoszech, Belgii, Maroku, Egipcie, Kazachstanie, Nigerii, na Malcie oraz w Arabii Saudyjskiej. W roku 2021 zarząd planuje kontynuować działania sprzedażowe na rynkach poza swoim obecnym obszarem działania" - zapowiedziano także.

Celem strategicznym ASEE, w tym Payten, pozostaje osiągnięcie pozycji jednego z trzech największych i najbardziej rozpoznawalnych graczy na każdym z rynków, na których grupa prowadzi swoje operacje, podsumowano.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 026 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)