"Chcemy, aby akcje naszej spółki jeszcze w tym roku były notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie" - powiedział ISBtech Kwaśnica.

"Obecnie jesteśmy na etapie aktualizacji prospektu emisyjnego, który jeszcze w tym półroczu chcemy złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego. Zakładamy, że stanie się to w drugim kwartale br." - dodał prezes.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech)