"W maju portfel zamówień na 2022 r. ma wartość 12,7% większa niż rok temu o tej porze. Pokazuje to, że Grupa Comarch ma zdolność do generowania przychodów w tempie co najmniej na poziomie wzrostu kosztów" - powiedział Tarański podczas wideokonferencji.

Jako sektory rosnące najszybciej wymienił telekomunikację, małe i średnie firmy, handel oraz usługi, a także branżę medyczną.

Reklama

"W sektorze finansowym sądzimy, że w tym roku spadkowa tendencja zostanie odwrócona. Zwracamy się w tym segmencie naszych przychodów na rynki zagraniczne. W Polsce fala konsolidacji ograniczyła liczbę klientów" - dodał wiceprezes.

Comarch nadal przewiduje, że uruchomienie data center w USA w stanie Arizona nastąpi pod koniec bieżącego roku. "Inwestycja w USA nabrała znaczenia w obecnych warunkach geopolitycznych. Będzie więc służyć dywersyfikacji geograficznej przechowywania danych" - wskazał Tarański.

Podkreślił ponadto, że Comarch prowadzi "sporo" rozmów akwizycyjnych. "Dużo się w tej kwestii dzieje, ale nie są one na takim etapie zaawansowania, aby już informować o szczegółach" - stwierdził wiceprezes.

Grupa Comarchu odnotowuje znaczny wzrost kosztów działalności jako następstwo presji płacowej, inflacji i zmian podatkowych. W całym 2022 r. spodziewa się kilkunastoprocentowego wzrostu płac. Ponadto oczekuje tradycyjnie ok. 300 uczestników programu stażowego i podobnego poziomu wzrostu zatrudnienia na koniec roku.

"Grupa Comarch świadomie ponosi koszty rozwoju nowych produktów oraz nowych segmentów działalności, a także rozwijania działalności na nowych rynkach zagranicznych, inwestując w ten sposób w budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość. Aktywnie poszukiwane są nowe rynki zbytu m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji, Australii i Oceanii, a także stale rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura własna" - podsumował Tarański.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,62 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)